TP-LINK là nhà cung cấp các sản phẩm về mạng SOHO và SMB trên phạm vi toàn cầu, cũng là nhà phân phối các thiết bị WLAN đứng số 1 trên thế giới. Các sản phẩm của TP-LINK bao gồm: Router Wi-Fi, USB Wi-Fi, ADSL, bộ định tuyến, công tắc, IP, đường dây hợp, thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi,...

Đối tác - khách hàng